Najčešća pitanjaKome su namenjene Emocionalne terapije?


Emocionalne terapije, kao što smo rekli, podjednako pripadaju onome što se naziva Lični razvoj ali i psihoterapijskom regenerativnom procesu. Drugim rečima, osobama koje žele da  razvijaju svoje kapacitete kao i onima koji imaju već, kao prepoznate, psihičke “blokade” i nalaze se u stanjima koja se uobičajeno nazivaju depresijom, psihičkim poremećajima i slično. 
Emocionalne terapije polaze od toga da su navedeni poremećaji specifična stanja svesti odredjene ličnosti u čijoj je osnovi neizražena emocija i nezadovoljena potreba.Kako izgleda proces Emocionanih Terapija?

Metod i procedura psihoenergetskog terapijskog procesa usmerena je ka postizanju tzv direktnog isustva koje se prepoznaje kao snažan emocionalni doživljaj  iz kog proizilazi smisao proživljenog. Ovakav način "emocionalnog razmišljanja" pa i zaključivanja, postiže se asocijacijama, kreativnim meditacijama i aktivnim imaginacijama. 
Terapijski proces je specifično "vodjenje" klijenta kroz njegove "unutrašnje predele" uvek u  pravcu ostvarenja predhodno postavljenog i dogovorenog cilja. 


Koliko traje terapijska epizoda?

Rad sa emocijama traži strpljenje i atmosferu poverenja mnogo više nego u drugim psihoterapijskim procesima. Trajanje emocionalne terapije je 70 minuta.

Koliko je puta dovoljno doći?

Na ovo pitanje je teško dati precizan odgovor jer dužina rada zavisi od ciljeva dolaska na emocionalne terapije.
Ukoliko je nekome cilj da se oslobodi odredjene fobije, ili pak razreši neku svoju ambivalenciju (dilemu) potreban broj dolazaka je od 3-5 puta.
 


Koja je cena terapije?

Cene psihoterapija u Beogradu koštaju od dve i više hiljada dinara. Cene u našem savetovalištu su takve da omogućimo svim klijentima tretman koji mogu sebi priuštiti.


Dolazite prvi put na psihoterapiju, da li je potrebna neka prirprema?

Nije potrebna nikakva priprema. Dovoljno je da se najavite unapred na navedene telefone.

Нема коментара:

Постави коментар