недеља, 13. март 2016.

Šta su Emocionalne Terapije?Savetovanje i Psihoterapija omogućavaju ljudima,  koji traže podršku i tretman, da prevaziđu širok spektar emocionalnih, životnih i mentalnih kriza i blokada.
Terapijski proces omogućava prevazilaženje specifičnih i konkretnih problema, kriznih situacija, fobija, traumatskih iskustava, ograničavajućih životnih šablona, ali i izgradnju harmoničnih odnosa, unutrašnjeg mira, ispunjenog i smislenog  života.
Emocionalne terapije su proces koji objedinjuje holistički i analitički pristup u čijem su fokusu emocije kao koreni  specifičnih stanja svesti u kojima se nalazimo.  Emocionalne terapije polaze od naših bazičnih osećanja i pored toga što nam omogućavaju njihovo sagledavanje i deidentifikaciju (oslobadjanje) pre svega nam pomažu u emocionalnom razvijanju, kultivaciji i vaspitanju, odnosno sticanju emocionalne zrelosti.

Emocionalne terapije su zasnovane na integraciji ličnog razvoja i psihoterapijskog procesa, kreativnih i meditativnih metoda. Emocionalne terapije spadaju u zašticen i licencirani terapijski sistem Psychoenergetics method of rising conciousness u Evropi.
Poslednjih 30-ak godina u razvijenom svetu paradigma psihoterapijskih procesa se uočljivo menja u pravcu integracije, u svoj postojeći terapijski sistem, sve više kreativnih i emocionalnih tehnika i pristupa, kao posledici opsežnih naučnih istraživanja u oblasti ljudske svesti i iracionalne/emocionalne ljudske prirode. Upravo zbog ovoga danas postoji registrovanih oko 1.500 psihoterapijskih pristupa i škola.

Emocionalne terapije nam omogućavaju direktna iskustva i uvide u stanja svesti u kojima se nalazimo, identitete i uloge koje nosimo, vrlo neposredno i teorijski neopterećeno, kao i najbolje načine izlaska iz nepoželjnih stanja. Jezik emocija je jednostavan, iskren, nedvosmislen, spontan i podsticajan. Kontakt sa našim emocionalnim bićem je prirodan i neposredan. Psihoterapijski proces usmeren ka razumevanju, negovanju i razvijanju naših osnovnih blokada (unutrašnjih nerazvijenih elemenata) a one su emocionalne prirode, vodi ka brzim regenerativnih procesima, ličnim promenama (odrastanje „unutrašnjeg deteta“) i sticanju snage za dalje razvijanje i rast mentalnog bića.
Emocionalne terapije Psihoenergetske škole imaju integrativnu metodologiju. Najjednostavnije, psihološke terapije podeljene su na tri osnovne kategorije; Sistemska terapija koja je fokusirana na kogniciju, ponašanje i sisteme; psihodinamička terapija u čijem su fokusu podsvesni šabloni odnosa; Humanistička terapija koja je usresredjena na ovde i sada. Emocionalne terapije objedinjuju sve ove pristupe I nude vam jedinstveno i lično iskustvo. 

Jedino vi možete odlučiti kada želite započeti terapijski proces, krenuti putem rešavanja i promene svojih stanja, i početi da gradite jedan sasvim nov svet za sebe i druge oko vas. Emocionalne terapije i rad sa bazičnim emocijama doprinose sticanju emocionalne zrelosti, nezavisnosti i samostalnosti, i vaspitanje našeg emocionalnog bića i njegovog izražavanja.